Xóa Messenger đi, Facebook đã cho phép nhắn tin trở lại giao diện chính

Xóa Messenger đi, Facebook đã tích hợp nền tảng nhắn tin trở lại giao diện chính Người dùng không cần phải sử dụng app Messenger độc lập để nhắn tin nữa bởi Facebook đã tích hợp nền tảng nhắn tin trở lại giao diện chính của mạng xã hội này. Điều này có nghĩa là […]

Xóa Messenger đi, Facebook đã cho phép nhắn tin trở lại giao diện chính Read More »