Logo EiT non-trans

Hướng dẫn fix lỗi share máy in mạng lan của win 10 win 11

Sửa lỗi như hình không thể kết nối máy in trong mạng lan cho dù đúng địa chỉ ip nội bộ hoặc tên máy chủ

Bước 1: lấy tên máy chủ hoặc địa chỉ IP ( Trên máy chủ )

Để lấy tên máy chủ, bạn nhấn nút Win + Pause break hoặc chuột phải This computer ( My computer ) chọn properties

Để lấy địa chỉ IP, nhấn Win R, gõ cmd , sau đó gõ ipconfig nhấn enter

Bước 2: Chuột phải computer chọn manager -> tìm thẻ local user and group -> chọn tệp user , đặt pass cho tài khoản guest ( vd 123 v.v…)

Bước 3: Trên máy khách:
Vào Control Panel\trong phần All Control Panel Items\chọn Credential Manager\Windows Credentials\Add a Windows Credential

sau đó tuần tự nhập
Ô đầu :\\tên máy chủ
Ô 2 : guest
Ô 3 : mk ( vd 123)
Lưu lại và thoát ra

Xong – giờ cứ \\maychu rồi kết nối máy in như bình thường là được

Cách 2: dùng file registry : https://www.mediafire.com/file/29lx8i5e0bcrbby/TOOL+FIX+communication+error+canon+2900,3300.reg/file

Shared by Cường EiT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact