Logo EiT non-trans

Khắc Phục Hình Quả Địa Cầu No Internet Access Windows 10

No Internet Access trong khi vẫn có mạng trên Windows 10 2004.

B2: Với IPv4, bạn nhập: 8.8.8.8 và 8.8.4.4,

B2: với IPv6 bạn nhập 2001:4860:4860::8888 và 2001:4860:4860::8844

B3: Disable – Enable lại icon network

@CuongEiT

2 thoughts on “Khắc Phục Hình Quả Địa Cầu No Internet Access Windows 10”

  1. This article opened my eyes, I can feel your mood, your thoughts, it seems very wonderful. I hope to see more articles like this. thanks for sharing.

Comments are closed.

Contact