Khắc Phục Hình Quả Địa Cầu No Internet Access Windows 10

No Internet Access trong khi vẫn có mạng trên Windows 10 2004. B2: Với IPv4, bạn nhập: 8.8.8.8 và 8.8.4.4, B2: với IPv6 bạn nhập 2001:4860:4860::8888 và 2001:4860:4860::8844 B3: Disable – Enable lại icon network @CuongEiT

Khắc Phục Hình Quả Địa Cầu No Internet Access Windows 10 Read More »