Logo EiT non-trans

Lệnh copy file trong cmd

Ví dụ bạn muốn copy file nhạc có tên nhac1.mp vào nơi C:\Program Files\Red Giant

Bước 1: chuột phải chọn new – chọn New Text Document, chúng ta sẽ có file text.txt

Bước 2: đổi tên file .txt thành .cmd

Bước 3: copy mã lệnh ví dụ này rồi tùy biến theo cách của bạn – xong

Lệnh copy cmd đây: copy “nhac1.mp3″ C:\”Program Files\Red Giant”

Contact