Logo EiT non-trans

Cách xuất file mp4 trong virtualdub [Link mf]

Link tải phần mềm VirtualDub-1.10.4: https://www.mediafire.com/file/94ctjaz1bq8dcj6/VirtualDub-1.10.4.rar/file

Phần mềm hỗ trợ Klite Mega Codec: https://www.mediafire.com/file/zm13c2146nupyjn/K-Lite_Codec_Pack_1587_Mega.exe/file

  • Bước 1: tải phần mềm về và giải nén file rar

  • Bước2: Chạy file virtualdub
 

Chọn Start –> OK


BƯỚC 3: OPTION – EXTERNAL ENCODERS – IMPORT – CHỌN ĐƯỜNG DẪN ĐẾN FOLDER EXTERNAL _ENCODERS TRONG FOLDER CỦA PHẦN MỀM


BƯỚC 4: CHỌN MP4+AAC


BƯỚC 5: CHỌN FILE ÂM THANH ( MP3 , WAV…): Audio from other file…

BƯỚC 6: XUẤT FILE VIDEO MP4: FILE – EXPORT – USING EXTERNAL ENCODER…

SAU ĐÓ, CHỌN NƠI LƯU FILE HOÀN CHỈNH VÀ CHỜ ĐỢI

XEM VIDEO CỤ THỂ KÈM GIẢI THÍCH BÊN DƯỚI: 

Cách xuất file mp4 trong virtualdub | Cường EiT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact