Tổng hợp 23 câu lệnh CMD hay phổ biến trong Windows

Sau đây mình sẽ giới thiệu 23 câu lệnh phổ biến khi chúng ta sử dụng cmd: 1.dir Lệnh này liệt kê tất cả các file hay thư mục chứa bên trong thư mục đang được chỉ định. 2. cls Xóa toàn bộ những thông tin đang hiển thị trên màn hình cmd. 3. cd …

Tổng hợp 23 câu lệnh CMD hay phổ biến trong Windows Read More »