Driver máy in bill Xpos K80C

Driver máy in bill Xpos K80C, C có nghĩa là cut ( cắt ) Link: https://www.mediafire.com/file/i65mtxbktl5b0jq/XPrinter_Driver_Setup_V7.77.rar/file